Moje wykształcenie

 

2011-2013 Studium Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych, specjalność: język francuski.

2007-2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, filologia rumuńska, magister.

2004-2009 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, filologia romańska, magister.

 

Stypendia zagraniczne

 

10-11. 2010 Rumuński Instytut Kultury: stypendium dla młodych tłumaczy literatury rumuńskiej.

 

Ważniejsze tłumaczenia pisemne z języka rumuńskiego

Leon Volovici, Z Jass do Jerozolimy, Pogranicze, Sejny 2014.

Historia rumuńskiego munduru wojskowego – opisy plansz z wystawy Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, 22.10-23.11.2015.

Edyp – spektakl w reż. Sliviu Purcărete, wystawiany w ramach Tygodnia Rumuńskiego organizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski i Rumuński Instytut Kultury, 30.05.2015.

Felix Nicolau, Śmierci równoległe, T.S. Khasis, Poezje, w: „Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne i naukowe”, nr 2 (45) 2016.

 

Ważniejsze tłumaczenia pisemne z języka francuskiego

Laurent Gay, Wyrwany z piekła. Świadectwo narkomana, W drodze, Poznań 2010.

Jacques Gauthier, Po pięćdziesiątce, W drodze, Poznań 2010.

Philippe Gutton, Vincent Villeminot, Usłyszeć, czego nastolatki nie mówią, W drodze, Poznań 2012.

Philippe Gutton, Vincent Villeminot, Jak nawiązać dialog z nastolatkami, W drodze, Poznań 2013.

Michel Martin-Prével, Rozwiedzeni wciąż kochają, W drodze, Poznań 2013.

Hanna Skandar, Słowa świętego Charbela, W drodze, Poznań, 2015.

Fabrice Hadjadj, Rodzina, czyli transcendencja w majtkach, W drodze, Poznań 2016.

Isabelle Laurent, Jesteś najlepszą mamą na świecie, W drodze, Poznań, 2018.

Joël Pralong, Nos Pinokia. Mechanizmy obronne – azyl czy pułapka, W drodze, Poznań, 2019.